Publicat l’informe de retorn de la participació realitzada en fase d’avanç

Ja es pot consultar i descarregar l’Informe de retorn de la participació realitzada en la fase d’avanç del POUM de Manlleu. Es tracta d’un document que integra totes les aportacions que s’han recollit durant aquesta fase a través de les diverses eines participatives activades en el decurs d’aquesta fase:

  • Sessions de participació ciutadana presencials, les conclusions de cadascuna de les quals es poden consultar també a l’apartat de Documentació sobre la participació ciutadana d’aquesta web.
  • Bústia ciutadana, on es podien fer arribar comentaris i suggeriments de qualsevol mena relacionats amb l’àmbit del POUM.
  • Tallers amb joves, realitzats als centres d’educació secundària per tal de obrir el debat i la reflexió sobre el Manlleu del futur entre el col·lectiu juvenil.
  • Aportacions derivades del procés de consulta a les administracions i el públic interessat, posterior a l’aprovació de l’Avanç.

Si bé aquest informe permet donar a conèixer els resultats recopilats amb aquestes actuacions participatives a qualsevol persona interessada en els treballs de redacció del POUM, l’objectiu principal és fer arribar a l’equip redactor aquestes aportacions i propostes per a què les puguin tenir en compte a l’hora de concretar la proposta de planejament per a Manlleu.

Ara per ara, el procés de participació segueix actiu a través de la bústia ciutadana de la web però us recomanem visitar la web del POUM per estar al cas de les noves eines de participació que s’activaran tant bon punt avancin els treballs de redacció de la proposta del POUM per a l’aprovació inicial.

No et quedis sense dir la teva sobre com t’agradaria que fos Manlleu en els propers 20 anys!