PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un repte i una oportunitat per dissenyar col·lectivament el Manlleu que volem. El POUM és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. El POUM és, doncs, una eina que ens ha d’ajudar a ordenar idees i ens ha de permetre pensar en el Manlleu del futur, en com ens agradaria que fos la ciutat on vivim.

Espero que en la definició i treball d’aquest POUM es parli de qualitat de vida, de convivència, del Ter, d’identitat, de mobilitat i de cohesió en el marc d’aquesta societat dinàmica, variable i amb processos de canvi ràpids i constants en la que vivim. El POUM ha de permetre que Manlleu es transformi de manera ordenada cap a una ciutat moderna i amb futur, una ciutat totalment oberta al riu que busca l’equilibri entre l’activitat econòmica i el patrimoni natural, entre la dimensió residencial i el teixit social i que potencia els serveis i equipaments d’una manera sostenible.

Treballem en un planejament adaptat als nous temps, ambiciós però alhora sostenible, que ens serveixi de marc de treball en temes d’ordenació urbanística els propers 20 anys. Per la rellevància del projecte per la nostra ciutat i per nosaltres, veïns i veïnes de Manlleu, creiem que el POUM ha de ser el resultat d’un procés participatiu ampli, perquè la ciutat què volem l’hem de decidir i dibuixar entre totes i tots. Per això s’han obert diversos canals de comunicació entre ciutadania i ajuntament, per què tothom qui tingui alguna cosa a dir trobi la millor manera de fer-nos-ho arribar.

Ja fa uns anys ens vàrem “declarar” capital del Ter, i dèiem que com a tal ens posicionaríem  en el mapa com a ciutat de serveis, d’indústria i de cultura, amb un gran valor afegit, la qualitat de vida. Precisament  això és el que volem que aquest nou POUM reculli.

Àlex Garrido
Alcalde de Manlleu