Període d’informació pública del POUM aprovat inicialment per segona vegada

A resultes de la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu de Manlleu (POUM), s’ha iniciat un nou període d’informació pública durant el qual es poden formular al·legacions.

Les al·legacions són escrits en què s’exposen els motius per sol·licitar determinats canvis o consideracions sobre la proposta aprovada (veure apartat de Documentació d’aquesta web). Per presentar una al·legació cal utilitzar el model d’instància genèrica de l’Ajuntament de Manlleu.

El termini d’informació pública finalitzarà el proper 5 de novembre de 2021.

Amb totes les aportacions recollides durant aquesta etapa, es faran els ajustos que s’estimin oportuns per tal de procedir a l’aprovació provisional del POUM, pas previ a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor.

No et quedis sense dir la teva sobre com t’agradaria que fos Manlleu en els propers 20 anys!