PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La redacció del POUM és un procés de planificació de la ciutat que vol comptar amb la participació de tots els manlleuencs i manlleuenques, com a coneixedors i protagonistes quotidians del conjunt del territori municipal. A més a més, els temes que s’inclouen en un POUM són amplis i transversals, per la qual cosa el procés d’elaboració es configura com un moment idoni a l’hora de determinar col·lectivament el futur del municipi.

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Manlleu, properament s’aprovarà el Programa de Participació Ciutadana de la revisió del POUM de Manlleu. El Programa contempla tot un seguit d’accions de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en al llarg de tot el procés.


ESQUEMA DEL PROCÉS

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions o actes de participació així com assabentar-vos de tota la informació sobre el POUM.

A continuació es descriuen breument les diferents accions que tindran lloc en cada fase:

ACCIONS PRÈVIES
FASE D'AVANÇ DEL POUM
APROVACIÓ INICIAL
APROVACIÓ PROVISIONAL
APROVACIÓ DEFINITIVA