Termini d’informació pública i de presentació d’al·legacions obert

finalitza el dia 25/03/2019

PLANIFICANT EL TERRITORI

El POUM és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Manlleu.

FUTUR SOSTENIBLE

El POUM dissenya el desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat.

UN PROCÉS OBERT

La revisió del POUM es concep com un procés que compta amb la participació de la ciutadania.


ACTUALITAT

Fes una ullada al document de la segona sessió de participació

El passat dissabte 21 de gener es va celebrar la segona sessió de participació ciutadana presencial del POUM de Manlleu, que pretenia recollir les percepcions dels manlleuencs i manlleuenques en relació al sector econòmic i dels serveis, obrint el debat a l’entorn d’una qüestió genèrica: Quin creus que ha de ser el model econòmic que es potenciï […]

Els plafons del POUM també des de la web!

Durant les sessions de participació ciutadana presencials que s’estan realitzant aquest mes de gener, comptem amb 17 plafons elaborats per l’equip redactor del POUM que pretenen sintetitzar els treballs corresponents a l’avanç de planejament. En concret, aquests plafons contenen informació relativa a: L’encaix territorial, que bàsicamcent fa referència a trets físics del territori així com […]

Ja podeu conèixer les aportacions recollides a la primera sessió de participació

El passat dissabte 14 de gener es va donar el tret de sortida a les sessions de participació ciutadana presencials del POUM de Manlleu. En concret, la primera sessió pretenia escoltar i recollir les inquietuds de la ciutadania en relació a “Medi ambient i sostenibilitat urbana”. Així doncs, després de presentar les principals conclusions dels treballs […]

Engega la participació ciutadana per definir el futur de Manlleu

Arrel de la sentència que anul·la el POUM de Manlleu aprovat l’any 2008, l’Ajuntament ha iniciat els treballs per tal d’elaborar el nou document urbanístic que substitueixi el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que es va aprovar l’any 1988 i que ha passat a ser el planejament vigent. El POUM que ara es redacti serà […]