Període d’informació pública del POUM aprovat inicialment per segona vegada

A resultes de la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu de Manlleu (POUM), s’ha iniciat un nou període d’informació pública durant el qual es poden formular al·legacions. Les al·legacions són escrits en què s’exposen els motius per sol·licitar determinats canvis o consideracions sobre la proposta aprovada (veure apartat de Documentació d’aquesta web). […]

Període per presentar al·legacions al POUM aprovat inicialment

El passat desembre, concretament al Ple ordinari del 18/12/2018, es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu (POUM), com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal en substitució del Pla General d’Ordenació Urbana que ara és vigent però que es va aprovar l’any 1988. A partir d’aquest moment, s’ha iniciat un període […]

Publicat l’informe de retorn de la participació realitzada en fase d’avanç

Ja es pot consultar i descarregar l’Informe de retorn de la participació realitzada en la fase d’avanç del POUM de Manlleu. Es tracta d’un document que integra totes les aportacions que s’han recollit durant aquesta fase a través de les diverses eines participatives activades en el decurs d’aquesta fase: Sessions de participació ciutadana presencials, les conclusions de cadascuna de […]

Bústies i enquesta online

De ben segur que en les darreres setmanes heu rebut a casa vostra un tríptic amb informació sobre el POUM de Manlleu. Com haureu vist, el tríptic també té un apartat retallable on podeu deixar per escrit la vostra opinió sobre possibles qüestions que penseu que el POUM hauria de tractar de manera prioritària i on […]

Fes una ullada al document de la segona sessió de participació

El passat dissabte 21 de gener es va celebrar la segona sessió de participació ciutadana presencial del POUM de Manlleu, que pretenia recollir les percepcions dels manlleuencs i manlleuenques en relació al sector econòmic i dels serveis, obrint el debat a l’entorn d’una qüestió genèrica: Quin creus que ha de ser el model econòmic que es potenciï […]

Els plafons del POUM també des de la web!

Durant les sessions de participació ciutadana presencials que s’estan realitzant aquest mes de gener, comptem amb 17 plafons elaborats per l’equip redactor del POUM que pretenen sintetitzar els treballs corresponents a l’avanç de planejament. En concret, aquests plafons contenen informació relativa a: L’encaix territorial, que bàsicamcent fa referència a trets físics del territori així com […]

Ja podeu conèixer les aportacions recollides a la primera sessió de participació

El passat dissabte 14 de gener es va donar el tret de sortida a les sessions de participació ciutadana presencials del POUM de Manlleu. En concret, la primera sessió pretenia escoltar i recollir les inquietuds de la ciutadania en relació a “Medi ambient i sostenibilitat urbana”. Així doncs, després de presentar les principals conclusions dels treballs […]

Engega la participació ciutadana per definir el futur de Manlleu

Arrel de la sentència que anul·la el POUM de Manlleu aprovat l’any 2008, l’Ajuntament ha iniciat els treballs per tal d’elaborar el nou document urbanístic que substitueixi el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que es va aprovar l’any 1988 i que ha passat a ser el planejament vigent. El POUM que ara es redacti serà […]