Els plafons del POUM també des de la web!

Durant les sessions de participació ciutadana presencials que s’estan realitzant aquest mes de gener, comptem amb 17 plafons elaborats per l’equip redactor del POUM que pretenen sintetitzar els treballs corresponents a l’avanç de planejament. En concret, aquests plafons contenen informació relativa a:

  • L’encaix territorial, que bàsicamcent fa referència a trets físics del territori així com al què determina el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.
  • El sòl urbà per donar a conèixer els principals elements que estructuren el nucli urbà.
  • Els estudis sectorials amb les principals conclusions de l’Estudi d’Inundabilitat que acompanya l’avanç del POUM, si bé també se n’han elaborat altres (Document Inicial Estratègic, Diagnosi de Mobilitat, Estudi demogràfic i Estudi d’Identificació de Riscos Geològics)
  • La diagnosi amb el resultat de l’anàlisi dels diferents condicionants que intervenen en les propostes de planejament.
  • Les alternatives plantejades, és a dir, els possibles camins que pot seguir el nou POUM.

Si malauradament no podeu assistir a cap d’aquestes sessions, des d’aquest moment també podreu consultar aquests plafons des de casa vostra. Només cal que feu click en aquest enllaç.

Esperem que siguin del vostre interès i no dubteu en fer-nos arribar qualsevol dubte o comentari a través de l’apartat d’Opina i participa d’aquesta web o bé fent ús del tríptic retallable que haureu rebut a casa vostra, dipositant-lo a les diferents bústies repartides per Manlleu.