AGENDA

El termini d’informació pública i de presentació d’al·legacions finalitza el dia 25/03/2019

 

Esdeveniments ja realitzats:

Sessió I. Medi ambient i sostenibilitat urbana
14 de gener de 2017
11-13h al Museu del Ter

Sessió II. Sector econòmic i serveis
21 de gener de 2017
11-13h al Casal Cívic Frederica Montseny

Sessió III. Desenvolupament urbà i mobilitat
28 de gener de 2017
11-13h a l’IES Antoni Pous i Argila