AGENDA

Si voleu venir a participar presencialment, de moment guardeu-vos les següents dates:

 

Sessió I. Medi ambient i sostenibilitat urbana
14 de gener de 2017
11-13h al Museu del Ter

Sessió II. Sector econòmic i serveis
21 de gener de 2017
11-13h al Casal Cívic Frederica Montseny

Sessió III. Desenvolupament urbà i mobilitat
28 de gener de 2017
11-13h a l’IES Antoni Pous i Argila