Període per presentar al·legacions al POUM aprovat inicialment

El passat desembre, concretament al Ple ordinari del 18/12/2018, es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu (POUM), com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal en substitució del Pla General d’Ordenació Urbana que ara és vigent però que es va aprovar l’any 1988.

A partir d’aquest moment, s’ha iniciat un període legalment reconegut de participació ciutadana, l’anomenada exposició pública del POUM. Durant aquesta termini, que estarà actiu fins el 25 de març de 2019, tota la documentació aprovada estarà disponible per a la consulta de qualsevol persona interessada, fent ús d’aquest enllaç.

Per poder resoldre consultes i dubtes, tots els dimecres de 10 a 14h, l’equip redactor del POUM es posa a disposició dels ciutadans i interessats, concertant prèviament una cita a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu.

Amb aquestes vies d’informació i consulta, qui ho desitgi podrà donar la seva opinió mitjançant la formulació d’al·legacions dins del termini establert (fins el 23/03/2019). Les al·legacions són escrits en què s’exposen els motius per sol·licitar determinats canvis o consideracions sobre la proposta aprovada. Per presentar una al·legació cal utilitzar el model d’instància genèrica de l’Ajuntament de Manlleu.

A més a més, paral·lelament a aquest període d’exposició pública, el POUM aprovat inicialment es sotmetrà al tràmit d’informe dels organismes competents i a l’audiència dels municipis veïns. Amb totes les aportacions recollides durant aquesta etapa, es faran els ajustos que s’estimin oportuns per tal de procedir a l’aprovació provisional del POUM, pas previ a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor.

No et quedis sense dir la teva sobre com t’agradaria que fos Manlleu en els propers 20 anys!