Ja podeu consultar les conclusions de la tercera i última sessió de participació presencial

El dissabte 28 de gener es va celebrar la tercera i última sessió de participació ciutadana del POUM Manlleu, on es pretenia recollir l’opinió de tots els assistents en relació a aquestes dues temàtiques d’elevada transcendència en el marc de l’elaboració del POUM: el model de desenvolupament urbà i el model de mobilitat. L’acte va tenir lloc d’11 a 13h a l’Institut Antoni Pous i Argila, amb la participació d’una vintena de persones.

Com a les sessions precedents, la primera part va córrer a càrrec del equip tècnic que, de manera sintètica per poder deixar temps suficient pel debat, va explicar primer les alternatives de planejament recollides a l’avanç del POUM per continuar amb una presentació de la diagnosi de la mobilitat a Manlleu. Tot seguit va començar la dinàmica de participació pròpiament dita, dividint als assistents en quatre grups de treball per poder reflexionar sobre les dos temàtiques de la sessió: model urbà i mobilitat.

Inicialment, dos grups van abordar la temàtica de desenvolupament urbà, mirant de respondre a la pregunta: Com t’imagines Manlleu en els propers 20 anys?. Donat el caràcter generalista d’aquesta qüestió, en aquestes taules es van proposar preguntes més específiques que permetessin concretar el debat. A tal efecte es demanava: Fa falta alguna tipologia d’habitatge? o Cal reservar espai per algun ús concret?. De manera general, es va assumir que el municipi no necessita nous creixements residencials i que, en cas de preveure’n, seria interessant que permetessin cobrir la manca d’habitatge unifamiliar aïllat, si bé no es va arribar a un consens sobre on calia ubicar les possibles noves peces residencials. També va sortir a debat la necessitat de preveure nou sòl industrial, manifestant-se opinions força contràries, especialment pel que fa a la necessitat de situar les grans indústries a la zona de la Piara. Tot i això, també es van posar sobre la taula altres temàtiques com la necessitat de potenciar un cert tipus de comerç, els equipaments i serveis necessaris, etc.

Paral·lelament, a les taules de mobilitat es va preguntar als assistents Com t’agradaria moure’t per Manlleu?, i particularment es va preguntar: Quins elements de mobilitat ha de tenir especialment en compte el POUM? i Quins elements de mobilitat cal millorar?. Si bé es van fer aportacions referides als diferents modes de transport, una part important del debat en aquestes taules es va centrar en la conveniència de preveure noves infraestructures viàries, posant èmfasi especial en els recorreguts a seguir pels vehicles pesants que accedeixen a les zones industrials i que actualment travessen el nucli urbà.

A mode de cloenda, es va demanar a un portaveu de cada grup que compartís les aportacions de la darrera taula on havien treballat, per tal de poder debatre els aspectes que generessin major inquietud. En aquesta posada en comú es va fer palesa, de nou, la divergència d’opinions en alguns aspectes concrets. D’aquesta manera es va posar punt i final al cicle de tres sessions temàtiques de participació ciutadana que s’han obert en aquesta fase de l’elaboració del POUM de Manlleu.

Podeu consultar el document de retorn de la sessió, amb la part expositiva inicial i el recull de les aportacions dels assistents, fent clic en el següent enllaç.

Recordeu que disposeu d’altres eines de participació disponibles: el registre d’aportacions de la web, el retallable del tríptic que heu rebut a casa, recordant de dipositar-lo dins d’una de les bústies repartides per Manlleu, el qüestionari on-line amb les preguntes del tríptic, per si us és més còmode respondre-hi des de casa.