PLANIFICANT EL TERRITORI

El POUM és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Manlleu.

FUTUR SOSTENIBLE

El POUM dissenya el desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat.

UN PROCÉS OBERT

La revisió del POUM es concep com un procés que compta amb la participació de la ciutadania.


ACTUALITAT

Període d’informació pública del POUM aprovat inicialment per segona vegada

A resultes de la segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu de Manlleu (POUM), s’ha iniciat un nou període d’informació pública durant el qual es poden formular al·legacions. Les al·legacions són escrits en què s’exposen els motius per sol·licitar determinats canvis o consideracions sobre la proposta aprovada (veure apartat de Documentació d’aquesta web). […]

Període per presentar al·legacions al POUM aprovat inicialment

El passat desembre, concretament al Ple ordinari del 18/12/2018, es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu (POUM), com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal en substitució del Pla General d’Ordenació Urbana que ara és vigent però que es va aprovar l’any 1988. A partir d’aquest moment, s’ha iniciat un període […]

Publicat l’informe de retorn de la participació realitzada en fase d’avanç

Ja es pot consultar i descarregar l’Informe de retorn de la participació realitzada en la fase d’avanç del POUM de Manlleu. Es tracta d’un document que integra totes les aportacions que s’han recollit durant aquesta fase a través de les diverses eines participatives activades en el decurs d’aquesta fase: Sessions de participació ciutadana presencials, les conclusions de cadascuna de […]